Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Telefon 87 13 96 00   E-mail: [email protected]   CVR: 55133018

FÆLLES DIALOGMØDE OM MOTIVATION

Under overskriften "Skolen – belastning eller begejstring" var 60 forældre samt skolens lærere og pædagoger tirsdag den 28. november samlet til oplæg og dialogmøde i skolens festsal. Temaet var elevernes motivation.

Skæring Skole oplever, i lighed med mange andre skoler, at specielt de ældste elever taber motivationen i dagligdagen. Derfor havde skolens ledelse og skolebestyrelsen valgt at indkalde til et dialogmøde med motivation som tema.

Afdelingsleder på Hørsholm Skole, Henrik Højstrøm, der også er tilknyttet konsulentfirmaet True North, var facilitator på arrangementet. Han fortalte bl.a. om, hvordan man motiverer bedst muligt i den pædagogiske verden, med afsæt i den seneste forskning på området.

I blandede grupper med repræsentanter af forældre, lærere og pædagoger blev det bl.a. drøftet, hvordan skolen og forældre kan samarbejde om at øge elevernes motivation i skoletiden og i livet. Det handlede også om vigtigheden af de voksne som rollemodel og om de voksne som dem, der viser, hvad det vil sige at være motiveret og holde ud.

NYT INVENTAR I PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTER

Pædagogisk Læringscenter på Skæring Skole er nyindrettet. De gamle grå metalhylder er flyttet ud, og nyindkøbte reoler og bogkasser af træ har erstattet dem.

Samtidig er der sket en nyindretning af lokalet, der blev mindre sidste år, da den nye store fælles tandklinik for flere skole i den nordlige del af kommunen havde brug for ekstra plads.

Der er sket en zone-opdeling af lokalet, så der f.eks. er blevet indrettet et område til de mindste elever, hvor de kan finde billedbøger - og måske også sidde og læse.

Andre steder er der indrettet arbejdspladser til de større elever, hvor de f.eks. kan forberede fremlæggelser og printe opgaver, som de har skrevet på deres computere. Der er lagt vægt på at skabe et læringsmiljø, hvor der er mulighed for fordybelse og ro.

En af målsætningerne med det pædagogiske læringscenter er af hjælpe børnene med at finde god litteratur, så de får udviklet deres læsefærdigheder.

”Der stilles store krav til elevernes læsefærdigheder i skolen i dag,” fortæller læringsvejleder Dannie Solkær Solskov.

”De skal f.eks. udvikle forskellige læsestrategier – alt efter om de f.eks. læser en roman eller skal skimme faglitteratur. De skal også træne deres læsehastighed. Alt dette vil vi gerne støtte op om i pædagogisk læringscenter.”

Alle skolens elever på 0. til 2. årgang kommer i læringscentret en gang om ugen, hvor de låner bøger, som de kan læse eller få læst op hjemme.  Når de kommer på 3. og 4. årgang kommer de i læringscentret hver anden uge, mens det på 5. og 6. årgang sker efter aftale.

Skolens vision

Skæring Skole er vores skole, hvor vi med udgangspunkt i den enkeltes og de fælles muligheder styrker og udvikler krop, hjerte og hjerne.

Her udvikler vi bæredygtige mennesker til den virkelighed, som kommer os i møde.

SFO

Foto af skolens personale og børn taget ved skolens jubiluæm den 25. august

Det originale billede hænger i pedellernes vindue ved hovedindgangen til skolen. Her kan man lege "Find Holger" - eller hvem man nu gerne vil finde på billedet: en selv, en klassekammerat eller en voksen. Billedet kan også ses her i et større format.

Børnehaveklasse 2018

Kontakt skolen, hvis du gerne vil høre om børnehaveklassestart 2018 - se evt. mere på Århus Kommunes hjemmeside

 

Ledige pladser

 ÅRGANG (2017-2018)

 LEDIGE PLADSER (1.11.2017)

       Børnehaveklasser
         (3 klasser)

     5

 1. årgang
  (3 klasser)

     Ingen

 1. årgang
  (4 klasser)

     7

 1. årgang
  (3 klasser)

     Ingen

 1. årgang
  (3 klasser)

     Ingen

 1. årgang
  (4 klasser)

     7

 1. årgang
  (3 klasser)

    Ingen

 1. årgang
  (4 klasser)

    Ingen

 1. årgang
  (3 klasser)

    Ingen

 1. årgang
  (3 klasser)

    Ingen

Besøgstæller

1381523