Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Telefon 87 13 96 00   E-mail: [email protected]   CVR: 55133018

Forældre-intra

Alle forældre i Aarhus Kommunes folkeskoler får nu ét login til skolens digitale løsninger. Det nye UNI-Login til forældre skal sikre nemmere adgang til ForældreIntra og læringsplatformen MinUddannelse. Samtidig er det første skridt på vejen mod kommunikationsplatformen Aula, som skal erstatte ForældreIntra fra skoleåret 2019/2020.

Her kan du finde en vejledning og læse mere UNI-login

Rollespil 2018

Skæring SFO's årlige rollespil

I år om civilisationens kamp for overlevelse, alternative energikilder og en energibank til at styre forbruget og sikre freden . . . . se mere

Valgfag og toningsmuligheder på Skæring Skole

På Skæring Skole er der rigtig mange muligheder i valgfag/toninger for kommende 7. kl. elever.

Her er kataloget for skoleåret 2018-19

 

NYT INVENTAR I PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTER

Pædagogisk Læringscenter på Skæring Skole er nyindrettet. De gamle grå metalhylder er flyttet ud, og nyindkøbte reoler og bogkasser af træ har erstattet dem.

Samtidig er der sket en nyindretning af lokalet, der blev mindre sidste år, da den nye store fælles tandklinik for flere skole i den nordlige del af kommunen havde brug for ekstra plads.

Der er sket en zone-opdeling af lokalet, så der f.eks. er blevet indrettet et område til de mindste elever, hvor de kan finde billedbøger - og måske også sidde og læse.

Andre steder er der indrettet arbejdspladser til de større elever, hvor de f.eks. kan forberede fremlæggelser og printe opgaver, som de har skrevet på deres computere. Der er lagt vægt på at skabe et læringsmiljø, hvor der er mulighed for fordybelse og ro.

En af målsætningerne med det pædagogiske læringscenter er af hjælpe børnene med at finde god litteratur, så de får udviklet deres læsefærdigheder.

”Der stilles store krav til elevernes læsefærdigheder i skolen i dag,” fortæller læringsvejleder Dannie Solkær Solskov.

”De skal f.eks. udvikle forskellige læsestrategier – alt efter om de f.eks. læser en roman eller skal skimme faglitteratur. De skal også træne deres læsehastighed. Alt dette vil vi gerne støtte op om i pædagogisk læringscenter.”

Alle skolens elever på 0. til 2. årgang kommer i læringscentret en gang om ugen, hvor de låner bøger, som de kan læse eller få læst op hjemme.  Når de kommer på 3. og 4. årgang kommer de i læringscentret hver anden uge, mens det på 5. og 6. årgang sker efter aftale.

Skolens vision

Skæring Skole er vores skole, hvor vi med udgangspunkt i den enkeltes og de fælles muligheder styrker og udvikler krop, hjerte og hjerne.

Her udvikler vi bæredygtige mennesker til den virkelighed, som kommer os i møde.

SFO

Foto af skolens personale og børn taget ved skolens jubiluæm den 25. august

Det originale billede hænger i pedellernes vindue ved hovedindgangen til skolen. Her kan man lege "Find Holger" - eller hvem man nu gerne vil finde på billedet: en selv, en klassekammerat eller en voksen. Billedet kan også ses her i et større format.

Børnehaveklasse 2018

Kontakt skolen, hvis du gerne vil høre om børnehaveklassestart 2018 - se evt. mere på Århus Kommunes hjemmeside

 

Plads på skolen

Skæring Skole har p.t. ledige pladser til elever på 2., 3. og 5. årgang.

13. marts 2018

Besøgstæller

1499472