SKÆRING SKOLE ER NUMMER SEKS

Skæring Skole kommer ind på en sjetteplads i en undersøgelse, som tænketanken Cepos har lavet over de aarhusianske skoler evne til at løfte elevernes faglige niveau frem til sommerferien i 2014. Hvis man kun ser på folkeskolerne er Skæring Skole på en tredjeplads.

Cepos har først regnet ud hvilket karaktergennemsnit, man kan forvente, at afgangseleverne skulle ligge på. Derefter har Cepos sammenlignet tallet med de faktiske tal, som eleverne opnåede i foråret 2014. Forskellen mellem de to tal afgør placeringen på listen. Jo større positiv forskel, jo højere placering.

Forskellen på Skæring Skole er 0,5 karakter højere end det forventede, fremgår det af undersøgelsen, der har været offentliggjort i forskellige medier. Talmaterialet har Cepos hentet i Undervisningsministeriet.

På landsplan er Skæring Skole nummer 168 ud af næsten 1.400 skoler, der er med i undersøgelsen.

 

Anne's klumme

Så syder Skæring Skole igen af børn og unge. Gensynsglæden bliver i disse dage udtrykt efter en lang – om end lidt kølig – dansk sommer, og i løbet af nogle dage vil hver en krog på skolen været taget i brug. Det vil summe af liv.

Vores SFO har sædvanen tro været i gang hen over sommeren. I år er et par af ugerne foregået på Lykkegården med rigtig gode erfaringer.

I ugen før skolestart mødte alle lærere ind til fælles arbejdsdage og rigtig mange børn startede i SFO – også mange af vores helt nye børnehaveklassebørn.

Vi har både nogle lærerstillinger og stillinger som specialpædagoger, der enten er ubesatte eller hvor nyt personale ikke kan starte fra skoleårets start.

Samtidig opsagde indskolingsleder Jette Borggaard Amstrup sin stilling lige før sommerferien. Det betyder, at vi nu har to lederstillinger opslået, hvor ansøgningsfristen var den 10. august. Vi forventer hurtigt at påbegynde ansættelsessamtaler, og vi håber, at stillingerne kan besættes fra den 1. oktober.

Vi beder derfor om forståelse for, at alt ikke lige kan håndteres og startes op, som vi kunne drømme om.

Når det er sagt, hersker der ingen tvivl om, at vi alle glæder os til det nye skoleår, hvor vi skal arbejde videre med implementeringen af intentionerne i skolereformen og ikke mindst arbejde videre med vores intentioner om en god skole:

 • Skolen skal være for livet
 • Uddannelse og dannelse skal gå hånd i hånd
 • Vi vil danne verdensborgere og ikke væddeløbsbørn
 • Vi har fokus på alsidighed, mangfoldighed og forskellighed i et inkluderende fællesskab

Velkommen til skoleåret 2015-16.

Skolens vision

Skæring Skole er vores skole, hvor vi med udgangspunkt i den enkeltes og de fælles muligheder styrker og udvikler krop, hjerte og hjerne.

Her udvikler vi bæredygtige mennesker til den virkelighed, som kommer os i møde.

 • 02-09-2015
  17:00-18:30
  Forældremøde 2.d · 2D
  1
 • 02-09-2015
  17:00-18:30
  Forældremøde 2.c · 2C
  1
 • 02-09-2015
  17:00-18:30
  Forældremøde 2.b · 2B
  1
 • 02-09-2015
  18:00-19:30
  Forældremøde 2.a · 2A
  1
 • 08-09-2015
  16:30-18:30
  Forældremøde 4. årgang · 4X · 4Y · 4Z
  1
 • 08-09-2015
  17:00-19:00
  Forældremøde 3. årgang · 3A · 3B · 3C · 3D
  1
 • ikon
  Anne Sehested Schwartz den 31-08-2015
  På torsdag offentliggør vi navne på Skæring Skoles to nyansatte indskolingsledere.
  I første omgang må I nøjes med det ene navn – VELKOMMEN til Celina Coles Aakjær, der pr. 1. oktober bliver en del af vores hverdag som pædagogisk indskolingsleder. Celina er læreruddannet, 36 år, bosiddende i Hornslet, pt. ansat på Sølyst Skolen men har i flere år været lærer på Auning skole og afdelingsleder samme sted.
  En nærmere præsentation følger på torsdag smiley
   
 • ikon
  Frank Helbo den 27-08-2015
  TILMELDING TIL SKÆRBY-UGEN SENEST FREDAG MORGEN

  Det har vist sig, at der stadig er nogle, der har problemer med at bruge hjemmesiden www.skaerby.dk til tilmelding til virksomhederne i Skærby-ugen. Derfor er fristen for tilmelding forlænget endnu engang til fredag morgen kl. 9.00.
 • ikon
  Mads Aagaard Poulsen den 21-08-2015
  Så er det igen tid til Skærby uge på Skæring skole. 
  Alle børn fra 1.-8. årgang skal tilmelde sig en virksomhed. Sidste frist for tilmelding til Skærby ugen er onsdag d. 26/8 om morgenen.
  0. årgang har deres egen virksomhed og skal derfor ikke tilmelde sig nogen virksomhed.
  I læser mere om virksomhederne samt tilmelder jer på: www.skaerby.dk
  Yderligere information kan læses i vedhæftede forældreinfo smiley
   

Billedkunst i 4c

2 x Messi