Forår i bærhaven

Skolens vision

Skæring Skole er vores skole, hvor vi med udgangspunkt i den enkeltes og de fælles muligheder styrker og udvikler krop, hjerte og hjerne.

Her udvikler vi bæredygtige mennesker til den virkelighed, som kommer os i møde.

Anne's klumme

Vi er kommet godt i gang med det nye kalenderår og har nu også budt velkommen til den sidste af tre vintermåneder - februar. Denne måned byder bl.a. på en mangeårig tradition, hvor vores elevråd afholder håndbold-/basketdag fredag inden vinterferien i uge 7.

Arrangementet afholdes for elever på 4.-9. årgang. Basketturnering for 4.-6. årgang og håndboldturnering for elever på 7.-9. årgang, som ønsker at deltage. For de elever, der ikke tiltrækkes af boldspil, er der alternativer, som i år er blevet kvalificeret i forhold til tidligere.

Turneringerne foregår i både Skæring-hallen og i HEI-hallen, og vores yngste årgange må komme på besøg efter aftale med de voksne, der har klassen.

Implementering af skolereform og ny arbejdstidsaftale drøftes fortsat flittigt i medierne. Der er kontinu-erligt stor opmærksomhed på og ikke mindst mange meninger om, hvordan det foregår og hvordan det burde foregå. Jeg tillader mig igen at nævne, at vi på Skæring Skole er rigtig godt på vej.

Netop i denne tid er vi internt optaget af at evaluere og gøre klar til justeringer og kvalificeringer frem mod planlægningen af næste skoleår.

Studietiden kom vi flot og godt fra land med, bl.a. også på baggrund af jeres opbakning. Vi har fortsat fat i den lange og konstruktive ende, men der er helt bestemt plads til forbedringer i forhold til både planlægning og bemanding af denne tid. Det arbejder vi med!

Nye begreber som primærvoksen, træffetid og udviklingssamtaler er blevet en del af vores hverdag og  afprøves på mange forskellige måder. Vi drager erfaringer og samler meninger, og denne feedback vil samlet set danne baggrund for, hvordan vi arbejder videre med af få området tydeligere defineret og beskrevet .

Bevægelse inkluderet i undervisningen afprøves og afvikles varieret, og vi ønsker os tid til at dele viden og hente inspiration, så det kan blive endnu mere og endnu bedre.

Sommerferie...

Billedkunst i 4c

2 x Messi